Aantoonbaar beter!

Een Practice Based Evidence Praktijk is aantoonbaar beter!

ursihondtong.eu draagt vanaf 2020 het keurmerk Practice Based Evidence Praktijk. Praktijken krijgen dit keurmerk als ze voldoen aan criteria die zijn gebaseerd op het inzichtelijk maken van de effectiviteit van hun behandelingen. Belangrijk onderdeel daarvan is toepassing van het elektronisch cliëntensysteem EviCare; Hiermee kan o.a. specifieker en efficiënter behandeld worden en kun je als cliënt zien of de gegeven behandeling effectief is. Als nodig wordt het behandelplan aangepast. BATC paramedisch natuurgeneeskundige praktijk ursihondtong.eu levert daarmee een aantoonbaar betere kwaliteit van zorg!

Het elektronisch cliëntensysteem EviCare is beveiligd op het hoogste niveau.

EviCare draait op twee servers. Daarnaast wordt alle data continue geback-upt op een derde server. Deze staan in grote serverparken op twee verschillende locaties in Nederland. Deze serverparken beheren ook de data van ziekenhuizen en banken, ze zijn gespecialiseerd in dataopslag op het hoogste beveiligingsniveau.

Alle data worden eerst versleuteld en daarna geanonimiseerd, voordat zij gebruikt kunnen worden voor algemene rapportages en onderzoeken. Hiermee kunnen individuele gegevens nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan Practice based Evidence werken; Het is niet mogelijk om te zien van welke cliënt of welke therapeut data afkomstig zijn.

Uiteraard voldoen de serverparken aan alle wettelijke normen, zoals ISO 27001:2013, de ISO 14001:2015, de ISO 9001:2015 en de NEN 7510.