specialismen

>>  Iokai SHIATSU  |  een Japanse drukpunttherapie, die wordt gegeven om de balans tussen lichaam en geest te optimaliseren. In het westen is Shiatsu ook bekend onder de namen acupressuur en meridiaanmassage. Het vertoont grote gelijkenissen met acupunctuur, naalden worden echter niet gezet; De behandelaar past een vorm van druk toe met vingers en handpalmen, ook met ellebogen, knieën en soms voeten. Daarnaast vinden mobilisaties van gewrichten plaats en worden leefstijladviezen gegeven.

Deze behandelvorm vindt haar oorsprong in de Traditionele Chinese Geneeswijzen. Shiatsu slaat een brug tussen de oude oosterse geneeskundige tradities en de moderne,  meer fysiotherapeutische gerichte westerse geneeskunde.  Gezien vanuit de oosterse filosofie werkt shiatsu op energiebanen (meridianen). Onder meer door het opheffen van blokkades in de stroming van de energie, wordt naar een verbetering gewerkt van de algehele verdeling van deze levensenergie (Chi/Ki) in het lichaam. Hiertoe worden ook voeding-, leef- en oefenadvies gegeven.

Volgens de westerse visie heeft de behandeling van neuromusculaire punten invloed op het centrale zenuwstelsel en het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel. Een te hoge spierspanning kan zo worden verminderd of opgeheven, evenals pijn. Het centrale zenuwstelsel wordt tot rust gebracht en er ontstaat een beter evenwicht in de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen om het lichaam in stand te houden, de zogenoemde homeostase.

Shiatsu kan uitstekend worden ingezet bij stressreductie, uitputtingsverschijnselen, emotionele instabiliteit en/of mentale weerbaarheid en allerlei soorten van pijn.

>>  EMDR  |  staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een volwaardige en effectieve therapeutische methode, waarmee blijvende emotionele reacties op ingrijpende gebeurtenissen opnieuw beleefd, verwerkt en ontladen kunnen worden. Dit gebeurt door stimulatie van het brein met behulp van o.a. herhalende oogbewegingen en zogenoemde audioklikjes.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op het leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een dergelijke traumatische herinnering zijn heftige emoties, levendige herbelevingen en fysieke stressreacties dien ten gevolge. Deze raken ook later geactiveerd, in situaties die gelijkenissen vertonen met de aanvankelijke traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid, geur of een beeld jaren nadien nog tot een zelfde intense herbeleving van de traumatische ervaring  leiden.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR, waarbij is aangetoond dat EMDR – na vaak een beperkt aantal sessies – al succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en dat resultaat is blijvend.

EMDR wordt ingezet bij de behandeling van PTSS-symptomen. Maar ook bij eetstoornissen, depressie, angsten en dwanggedachten, sociale onzekerheden (w.o. een laag zelfbeeld en pesten) en traumatische gebeurtenissen als een moeilijke bevalling, ongeluk of overval kan EMDR het leven in korte tijd een positieve wending geven.

>>  Advies  |  als onderdeel van de behandeling kunnen oefeningen, voeding- en leefadviezen worden meegegeven.

>>  Sport en beweging  |  ondersteuning bij de  meer of minder actieve sportbeoefening of als onderdeel van een revalidatie-, gewichtsbeheersing- of algemeen herstelproces.

Centraal staat de optimalisatie van de balans tussen belasting en belastbaarheid.