specialismen

>>  Iokai SHIATSU  |  een Japanse drukpunttherapie, die wordt gegeven om de balans tussen lichaam en geest te optimaliseren. In het westen is Shiatsu ook bekend onder de namen acupressuur en meridiaanmassage. Het vertoont grote gelijkenissen met acupunctuur, naalden worden echter niet gezet; De behandelaar past een vorm van druk toe met vingers en handpalmen, ook met ellebogen, knieën en soms voeten. Daarnaast vinden mobilisaties van gewrichten plaats en worden leefstijladviezen gegeven.

Deze behandelvorm vindt haar oorsprong in de Traditionele Chinese Geneeswijzen. Shiatsu slaat een brug tussen de oude oosterse geneeskundige tradities en de moderne,  meer fysiotherapeutische gerichte westerse geneeskunde. Gezien vanuit de oosterse filosofie werkt shiatsu op energiebanen (meridianen). Onder meer door het opheffen van blokkades in de stroming van de energie, wordt naar een verbetering gewerkt van de algehele verdeling van deze levensenergie (Chi/Ki) in het lichaam. Hiertoe worden ook voeding-, leef- en oefenadvies gegeven.

Volgens de westerse visie heeft de behandeling van neuromusculaire punten invloed op het centrale zenuwstelsel en het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel. Een te hoge spierspanning kan zo worden verminderd of opgeheven, evenals pijn. Het centrale zenuwstelsel wordt tot rust gebracht en er ontstaat een beter evenwicht in de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen om het lichaam in stand te houden, de zogenoemde homeostase.

Shiatsu kan bij een breed scala aan fysieke klachten, als ook bij emotionele en mentale uitdagingen de doeltreffende behandeling zijn. Denk aan ontsteking- en pijnklachten, maar ook stressreductie, uitputtingsverschijnselen, emotionele instabiliteit en mentale weerbaarheid.

>>  EMDR  |  staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een volwaardige en effectieve therapeutische methode, waarmee blijvende emotionele reacties op ingrijpende gebeurtenissen opnieuw beleefd, verwerkt en ontladen kunnen worden. Dit gebeurt door stimulatie van het brein met behulp van o.a. herhalende oogbewegingen en zogenoemde audioklikjes.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op het leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een dergelijke traumatische herinnering zijn heftige emoties, levendige herbelevingen en fysieke stressreacties dien ten gevolge. Deze raken ook later geactiveerd, in situaties die gelijkenissen vertonen met de aanvankelijke traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid, geur of een beeld jaren nadien nog tot een zelfde intense herbeleving van de traumatische ervaring  leiden.

Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Bij volwassenen met enkelvoudige en ongecompliceerde trauma’s is aangetoond dat EMDR – in vergelijking tot andere cognitieve therapieën – maar weinig sessies nodig heeft . Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend;
Klachten verminderen of verdwijnen vaak al na een paar behandelingen en dat resultaat is blijvend.

EMDR wordt ingezet bij de behandeling van PTSS-symptomen. Maar ook bij depressie, angsten en dwanggedachten, sociale onzekerheden (w.o. een laag zelfbeeld en pesten) en traumatische gebeurtenissen als een moeilijke bevalling, ongeluk of overval kan EMDR het leven in korte tijd een positieve wending geven.

EMDR-Zelfbeeld is een specifiek behandelprotocol dat doelgericht wordt ingezet bij het omzetten van negatieve overtuigingen naar een realistisch en functioneel zelfbeeld.

Mensen met een negatief zelfbeeld ontwikkelen strategieën om niet met dat nare negatieve gevoel over zichzelf geconfronteerd te worden. Ze blijven op de achtergrond, nemen weinig initiatief op het gebied van relaties, studie en werk. Maar ook het omgekeerde komt ook voor; Het uit zich dan in hard werken en perfectionisme als overlevingsstrategie.

Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar, maar wordt vaak niet eens zo bewust ervaren. Het toont zich dan meer in patronen van steeds weer vastlopen, eenzelfde – teleurstellende – uitkomst of zelfverwijt. Waardoor de vraag herhaald opborrelt waarom ‘het mij toch steeds weer overkomt, of niet lukt’. Naast mentale klachten gaat het vaak gepaard met fysieke ontregelingen.

Met de EMDR op het zelfbeeld kun je in relatief korte tijd werken naar het omzetten van die disfunctionele zelfovertuigingen naar een positieve, stimulerende houding. Zo ontstaat de ruimte om met een rustig gevoel meer te bereiken!

>>  ADVIES  |  als onderdeel van elke behandeling kunnen oefeningen, voeding- en leefadviezen worden meegegeven.
Dit ter preventie en ondersteuning bij o.a.:
• fysieke klachten
• burn out
• depressie
• gewichtstoename en gewichtsafname
• overbelasting
• stoppen met roken
• sociale interactie
• verslavingsgevoeligheid

>>  SPORT en BEWEGING  |  ondersteuning bij de  meer of minder actieve sportbeoefening of als onderdeel van een revalidatie-, gewichtsbeheersing- of algemeen herstelproces.

Centraal bij de holistische benadering staat de optimalisatie van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Deze is voor elk individu op elk moment anders te bereiken.